View this page in English.

Välkommen till Chalmersinvest!

Syftet med vår verksamhet är att medverka i utveckling och finansiering av företag inom högskolesfären i Göteborgsområdet. Vi investerar i företag som befinner sig i initialskedet av sin verksamhet.

De pengar vi investerar i företagen ska ge dessa en möjlighet att lägga grunden för framtida tillväxt och ytterligare finansiering.

Förutom pengar tillför vi kompetens inom företagsutveckling, framförallt genom vårt nätverk av tillgängliga styrelseledamöter.

Verksamheten syftar till att skapa framgångsrika tillväxtföretag och att därmed skapa värdetillväxt för såväl nyckelpersoner som Chalmersinvest.

-